Chorvátsko "dobro došli"

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách

osobný prístup

kreativita

spoľahlivosť

kompletný servis

výhodné ceny

Podmienky vstupu do Chorvátska

Slovensko malo s Chorvátskom vždy priateľské vzťahy čo sa týka cestovania. Čakania na hraniciach si však dovolenkári užili neúrekom a ešte ani v súčasnosti nevymizlo celkom. Vstupom Chorvátska do Európskej únie sa niektoré formality a povinnosti spojené s cestovaním upravili. Nižšie nájdete aj informácie k cestovaniu s deťmi a tiež s domácimi miláčikmi.

Pasové, vízové a colné formality, potrebné doklady

Vstupom do EÚ (1.7.2013) sa Chorvátsko stalo súčasťou colnej únie - spoločného hospodárskeho priestoru 28 krajín. Platí tu teda rovnaký princíp voľného pohybu tovarov a služieb a voľného pohybu osôb ako v ostatných členských krajinách. Na hraničných prechodoch s okolitými členmi EÚ turistov kontroluje už iba polícia (pasová kontrola). Colné formality boli zrušené.

Cestovný doklad – platný cestovný pas. Pre vstup do krajiny stačí tiež platný občiansky preukaz. Keďže ide len o jednostranné opatrenie iného štátu, odporúča sa mať so sebou aj cestovný doklad (pas). Pozn.: pri vstupe do krajiny iba s občianskym preukazom by mohli nastať problémy pri ubytovaní, poprípade v službách s ním spojenými (prenájom auta, jachty a pod.). Cestovný pas musí platiť ešte minimálne jeden mesiac od vstupu na územie Chorvátska a nesmie končiť skôr ako pobyt v krajine.

Bezvízový styk. Doba max. možného pobytu v krajine bez víza je 90 dní. Ak dĺžka pobytu prekračuje 90 dní, platí vízová povinnosť. Bez platného víza nebude umožnený vstup na územie Chorvátska. Každý cudzinec prekračujúci hranice Chorvátska podlieha prihlasovacej povinnosti a je povinný sa do 24 hodín ohlásiť na miestnom úrade. Pri ubytovaní v hoteli, penzióne, kempingu alebo v súkromí túto povinnosť zabezpečuje ubytovateľ. Doklad o prihlásení je nutné uschovať do doby opustenia Chorvátska, môže byť vyžadovaný pri odchode z krajiny.

Hraničné kontroly na hraniciach členských štátov EÚ (Maďarsko, Slovinsko, Taliansko) sú miernejšie, colníci už turistov tak prísne nekontrolujú. Pomohlo to k zvýšeniu plynulosti premávky (najmä v exponovaných letných termínoch). Od 1. júla 2013 sa končili vysoké obmedzenia súvisiace s prevozom potravín do Chorvátska. Odvtedy platí, že sa potraviny a iný tovar živočíšneho pôvodu môže dovážať, ale len v obmedzenom množstve, tzn. na osobnú spotrebu. Zvýšené množstvo výrobkov by sa považovalo už za „obchodný charakter tovaru“ a ten by tak podliehal colným predpisom. Obmedzenia pri preprave alkoholu a tabakových výrobkov zostali v plnej platnosti. Limity sú stanovené nasledovne: cez chorvátske hranice je možné previezť na osobnú spotrebu 200 cigariet, 100 cigarillos, 50 cigár alebo 250g tabaku, 1l destilátu, 2l likéru alebo dezertného alebo šumivého vína a 2l stolového vína. Kontroly pri podozrení z pašovania ostali, prísne sa kontroluje aj pašovanie ohrozených druhov rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Pre Slovákov, ktorí mali lode v chorvátskych prístavoch, je dôležité, či boli vyrobené v štátoch EÚ. Ak doteraz kotvili v tejto krajine, mali štatút zahraničného tovaru v dočasnom používaní. Po 1. júli 2013 sa stali tovarom Únie. V prípade, že clo zaplatil majiteľ v krajine pôvodu, nebudú chorvátske úrady znovu vyžadovať platenie cla. Majiteľ lode staršej ako 8 rokov nebude musieť platiť dovozné clo ani DPH. Musí však predložiť dôkaz o jeho prvom uvedení do prevádzky.

Cestovanie detí

Od 1.1. 2013 musí mať každé dieťa od 0 - 5 rokov pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. Upozornenie: ak maloleté dieťa cestuje bez sprievodu alebo iba s jedným z rodičov, prípadne s inou dospelou osobou, odporúča sa, aby malo potvrdenie - osobitný / úradný dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov. Musí byť podpísaný (podľa aktuálnej situácie) obomi rodičmi, druhým rodičom alebo ich zákonným zástupcom.

Povinné očkovanie

Pred cestou do Chorvátskej republiky sa nevyžaduje žiadne povinné očkovanie.

Cestovanie so zvieraťom

Povolené. Každé spoločenské zviera (pes, mačka, fretka) musí mať od 1.10.2004 platný vlastný cestovný doklad a malo by byť označené mikročipom. Pas spoločenského zvieraťa - Pet passport - slúži k jeho identifikácii, sú v ňom zaznamenané povinné a platné očkovania (besnota) i ošetrenia proti vonkajším a vnútorným parazitom. Predkladá sa pri ubytovávaní alebo pri prípadných policajných kontrolách. Pas vydávajú poverení súkromní veterinárni lekári. Pred cestou by mal váš veterinár do pasu potvrdiť dobrý zdravotný stav zvieraťa. Nemalo by byť staršie ako 3 dni pred odchodom na dovolenku.

Všeobecné požiadavky sa vzťahujú na privážanie domácich miláčikov psov, mačiek a fretiek pôvodom z krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo Európskej Únie. Za domácich miláčikov sa považujú aj bezstavovce (s výnimkou včiel a rakov), okrasné tropické ryby, obojživelníky, plazy, všetky druhy vtákov (s výnimkou hydiny), hlodavce a domáce králiky. Prevážanie do 5 domácich miláčikov sa môže vykonávať cez všetky hraničné prechody. Prevážanie väčšieho počtu zvierat sa musí vykonať cez prechod s veterinárnou inšpekciou.

Pri ceste vlastným autom neplatia žiadne obmedzenia (v letnej sezóne pozor najmä na horúčavy v aute a pitný režim!). Preprava zvierat v organizovanej a verejnej autobusovej doprave je zakázaná. Ak plánujete so zvieratkom letieť, informujte sa vopred o podmienkach leteckej prepravy zvierat u konkrétnej leteckej spoločnosti. Niektoré letecké alebo dopravné spoločnosti požadujú potvrdenie veterinárneho lekára o dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na prepravovanie.

Svojho zvieracieho miláčika môžete nechať aj poistiť. Nezabudnite, aby boli viditeľne označené (obojok so známkou, s menom, tel. číslom). Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že v dovolenkových strediskách musia byť domáce zvieratá na vôdzkach a zvyčajne nesmú vstupovať do verejných priestorov (napr. reštaurácia, spoločné haly, okolie bazénov a pod.). V hoteloch či apartmánových zariadeniach, ktoré povoľujú ubytovanie so zvieraťom, je nutné dodržiavať interné podmienky daného zariadenia. V Chorvátsku majú psy zakázaný prístup na oficiálne a vybavené pláže. Vstup majú povolený len na neupravené a opustené pláže alebo pláže špeciálne pre ne vyhradené. Prípadne aj na pláže, na ktorých nie je výslovne zakázaný vstup so psami, ale na takých plážach ich akceptovanie závisí od tolerancie ostatných návštevníkov pláže. Ak sa stretnete s nevôľou, odporúčame ísť so psom až na koniec pláže, ktorá už väčšinou býva neudržiavaná a teda ideálna pre vstup so psom.

Ak sa vyberiete do Chorvátska so psom, radšej sa informujte, či sú v okolí pláže, kde sú psy vítané. Takto si dovolenku môžu majitelia domácich miláčikov vyberať podľa miesta v ktorom sa nachádza psia pláž. Napríklad čisto psia pláž je v Rijeke (Istria). Mesto zriadilo verejnú pláž upravenú iba pre psov a psí miláčikovia si môžu zaplávať aj v mori. Vybavenie: psia sprcha, odpadkové koše s držiakmi na hygienické vrecká. Ďalšie psie pláže nájdete napr. v Crikvenici, na Makarskej riviere v Baška Voda, v Opatiji, v Poreči, Rabaci, Pule, Rovinji, Šibeniku, Splite, Umagu a na ostrovoch Krk, Brač, Pag, Mljet, Vis, Murter, Lošinj v Malom Lošinji a i.

Veterinárna služba – Chorvátsko je vybavené sieťou veterinárnych kliník a ambulancií. Podrobnejšie informácie na www.mps.hr - Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a vidieckeho rozvoja – Veterinárna správa.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost