Vaše údaje sú u nás v bezpečí

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách

osobný prístup
kompletný servis
výhodné ceny

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Reny Travel s.r.o., Brodská 416/5, Bratislava, IČO 35 873 817.

1. Účel spracúvania osobných údajov

Cestovná kancelária Reny Travel s.r.o., so sídlom Brodská 416/5, Bratislava, prostredníctvom svojich internetových stránok získava a následne spracúva aj osobné údaje. Pre zabezpečovanie služieb klientom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné najmä na plnenie zmluvy o zájazde, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov, alebo iných úkonov na žiadosť dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov vykonávame s maximálnou starostlivosťou v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Účelom zberu a spracovania osobných údajov je zabezpečenie nasledovných činností:

1.1. Rezervácia, objednávanie a kúpa zájazdu

S obstarávaním zájazdu, pobytu, ubytovania a cestovania súvisia činnosti ako korešpondencia s klientom, rezervácia ubytovacích zariadení – hotelov, apartmánov, zabezpečenie dopravy, rezervácia leteniek, sprostredkovanie cestovného poistenia a pod. Tu potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko, adresu a ďalšie vaše osobné údaje, aby sme mohli veci zabezpečiť a vybaviť.

1.2. Marketingové aktivity

Niektorí návštevníci našich webových stránok požadujú od Reny Travel zasielanie katalógov, aktuálnych noviniek v ponuke dovoleniek formou letákov, informácie o aktuálnych last-minute, zasielanie reklamných predmetov a darčekov, účasť v súťažiach a pod. Aj v týchto prípadoch potrebujeme na vybavenie vaše osobné údaje napr. emailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko atď.

1.3. Naše webové stránky

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používajú naše webové stránky súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu dané informácie napríklad skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby - zobraziť podrobnosti.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje môžu mať rozsah titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, dátum narodenia, emailová adresa, v prípade reklamácie aj číslo bankového účtu, v platobnom styku číslo kreditnej karty a podobne. Na rôzne účely získavame osobné údaje rôzneho rozsahu, avšak vždy iba nevyhnutne potrebné na zaistenie konkrétneho účelu.

Niekedy nám na doručenie vami požadovaných informácií vyžiadaných vyplnením formulára na našich web stránkach postačuje meno a emailová adresa. Na doručovanie originálov dokladov (zmluvy, letenky a pod.) potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko a adresu bydliska. Pri uzatvorení zmluvy o zájazde je rozsah potrebných osobných údajov ešte širší. Osobné údaje spolucestujúcich, ktoré nám poskytnete ako splnomocnená osoba, sú spracúvané s rovnakou starostlivosťou.

2.1. Citlivé osobné údaje

V našich informačných systémoch nespracovávame citlivé osobné údaje, akými sú napr. rodné čísla.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a prenos do zahraničia

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou prípadov, ktoré vymedzuje zákon (štátne orgány, súdne rozhodnutie a pod.) a našich externých dodávateľov ako sú hotely, dopravcovia, sprievodcovia, poisťovne a podobne, ktorí priamo zabezpečujú jednotlivé služby pre klientov cestovnej kancelárie Reny Travel.

Osobné údaje sú spracúvané výlučne na firemných počítačoch a serveroch v rámci informačných systémov, ku ktorým nie je možný prístup z verejných sietí a internetu. Ich spracovanie zabezpečujú oprávnené osoby - zamestnanci alebo sprostredkovatelia Reny Travel v súlade s ustanoveniami zákona. Naše služby si môžete zakúpiť prostredníctvom siete províznych predajcov (sprostredkovateľov služieb) Reny Travel, ktorých zoznam je zverejnený na našich internetových stránkach . Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú platné v plnom rozsahu aj pre našich províznych predajcov. Záleží nám na tom, aby bolo vaše súkromie v maximálnom bezpečí.

V zákazníckej činnosti cestovnej kancelárie Reny Travel najčastejšie ide o zabezpečovanie služieb v zahraničí. Obchodným partnerom v zahraničí, ktorí pre našich zákazníkov zabezpečujú tieto služby (hotelieri, miestni touroperátori, letecké spoločnosti a pod.), poskytujeme osobné údaje v rozsahu nutnom na zabezpečenie zakúpenej služby. Napríklad v prípade rezervácie hotelového ubytovania väčšinou postačuje meno, priezvisko a bydlisko dotknutej osoby, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, ak ide o dieťa, na ktoré si uplatňujete detskú zľavu.

Naše webové stránky môžu odkazovať na obsah prevádzkovaný tretími stranami, za ktorý spoločnosť Reny Travel nenesie zodpovednosť. Preto je potrebné uistiť sa o spôsobe ochrany osobných údajov, ktoré im poskytujete, priamo u týchto prevádzkovateľov.

4. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo písomnou formou požiadať o poskytnutie informácií:

  • o stave a postupe spracovania svojich osobných údajov a vyhodnocovania operácií,
  • o zdroji, z ktorého boli získané údaje,
  • o odpis svojich osobných údajov, opravu a doplnenie nesprávnych a neaktuálnych údajov,
  • ale aj o likvidáciu svojich osobných údajov.

Ak sme nezodpovedali všetky vaše otázky o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, pokojne nás kontaktuje.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost