Slovenské rieky

CK Reny Travel, váš partner na cestách po Slovensku

životné prostredie
ochrana prírody
voda

Rieka Morava

Významná rieka stredoeurópskeho typu patrí k najväčším prítokom Dunaja. Rieka Morava pramení v Kralickom Snežníku v nadmorskej výške 1.380 m n. m. Ústie rieky Moravy sa nachádza v nadmorskej výške 136 m n. m. neďaleko Bratislavy, pod hradom Devín. Celková dĺžka toku je 329 km, rieka preteká českým a slovenským územím. Povodie rieky Moravy o rozlohe cca 26.000 km2 leží na podloží Sudetského a Českého masívu, ktoré tvoria prevažne kremičité horniny. Priemerný ročný prietok Moravy je 111 m3/s a priemerná rýchlosť toku je 0,5-0,6 m/s. Hlavná orientácia toku rieky Moravy je sever - juh.

Rieka Morava - charakteristika

Rieka Morava tiekla pôvodne východnejšie, ale mierny sklon terénu a viate piesky ju postupne vytláčajú na západ. Geomorfologická tvárnosť moravskej údolnej nivy nie je ustálená, lebo v čase záplav nanáša rieka Morava hrubé vrstvy štrkov, hrubého až jemného piesku, bahna a kalov, ktoré sa usadzujú v terénnych priehlbinách. Tieto naplaveniny prispievajú k zmene tvárnosti územia pozdĺž rieky. Niva Moravy má šírku 2-5 km. Pre malý spád je rieka nútená vytvárať meandre, preto je rieka Morava rozrušená mnohými mŕtvymi ramenami v rôznom vývojovom štádiu.

Slovenský úsek rieky Moravy vykazuje pomerne vysoký stupeň znečistenia. Veľkým znečisťovateľom je rieka Myjava, ktorá slúži v území ako odtokový kanál rozličných priemyselných splaškov. Kvalita vody podlieha veľkým výkyvom počas roka v závislosti od prevádzky cukrovaru v Hohenau. Popri priemyselnom znečistení znečisťujú vody zvýšeným výskytom organických látok komunálne a poľnohospodárske splašky celého povodia Moravy. Veľké sídliská na slovenskom a českom území sú bez primeraných čističiek odpadových vôd. Najvyššej miery znečistenia dosiahla rieka Morava v 60. rokoch minulého storočia, kedy došlo k masovému úhynu vodných organizmov prakticky na celom toku rieky.

Prameň rieky Moravy a horný tok

Prameň rieky Moravy (obr. 1) leží v ČR v Pardubickom kraji, pod vrcholom Snežník (obr. 2), ktorým prechádza hranica medzi Poľskom a Českou republikou. Neďaleko prameňa Moravy asi 5 km južnejšie vyviera Malá Morava, ktorá sa do rieky Moravy vlieva približne na jej 15 km toku, na začiatku obce Malá Morava (obr. 3). Druhým významnejším prítokom na hornom toku je riečka Krupá a o niečo ďalej v obci Hanušovice riečka Branná. Za sútokom Brannej je koryto Moravy široké asi 5 m. V obci Postřelmov sa do Moravy vlieva rieka Desná, ktorá pramení pod Pradedom. Pri obci Zvole priberá rieka Morava ďalšie dva prítoky, ktorými sú Moravská Sázava a Loučka. Tu začína rieka meandrovať a v jej blízkosti sa tvoria prvé mŕtve ramená a vodné nádrže - Moravičianske jazerá.

Stredný tok Moravy

Ďalším prítokom je riečka Třebůvka. Pri meste Litovel sa stredný tok Moravy rozdvojuje až roztrojuje a v meste i za ním vytvára množstvo mŕtvych ramien a kanálov. V tejto oblasti Morava priberá potoky Oskava, Rachavka, Loučka, Cholinka. Výdatnejší prítok tvorí rieka Libušina ústiaca do Moravy v Olomouci a po niekoľkých kilometroch sa pripája rieka Bečva (obr. 4, obr. 5), ktorá vyviera na slovensko-moravskom pomedzí a preteká cez Velké Karlovice, Vsetín, Valaské Meziříčí, Přerov. Za obcou Troubky sa vlieva do Moravy. Na sútoku má Bečva takmer rovnaký prietok vody, ako rieka Morava. Pred mestom Kroměříž Morava priberá prítoky Romže, Haná, Mošťěnka. V Kroměříži sa nachádza hrádza „U strže“ (obr. 6), jej úlohou je regulovať mohutnejúci riečny tok a korigovať výpust vody pri vysokých stavoch hladiny.

Moravská vodná cesta - Baťov kanál

V meste Otrokovice ústí do Moravy rieka Dřevnice. Tu začína známa vodná cesta z Otrokovíc do Rohatca, kde sa rieka stáva hraničnou riekou medzi Slovenskom a Českom. Moravská vodná cesta bola vybudovaná v rokoch 1934-38, o jej výstavbu sa zaslúžil Tomáš Baťa, ktorý pochopil prínos lacnejšieho dopravného spojenia so svetom pre svoje podnikanie. Dĺžka splavného úseku dnes činí 52 km. Je známy ako Baťov kanál. Doprava vodným kanálom po rieke Morave slúži dnes najmä na rekreačné účely. Vybudovaním prístavu v Skalici sa splavný úsek predĺžil až na Slovensko a Moravská vodná cesta - Baťov kanál sa tak stáva medzinárodným dopravným projektom.

Nasleduje hraničný prechod Hodonín a Holíč. Hranicu medzi SR a ČR tvorí rieka Morava pretekajúca medzi oboma mestami. Na Morave je tu vybudovaná ďalšia mohutná regulačná hrádza (obr. 7). Potiaľto je možné doplaviť sa loďou z horného úseku rieky. Za hrádzu (splav, ako toto miesto nazývajú miestni) sa dostanú iba malé lode vodákov po ručnom prenesení. Pod Hodonínom nasleduje pokojný tok rieky lužnými lesmi. Bez významnejších prítokov prichádza rieka na troj-rozhranie Rakúsko - Česká republika - Slovensko. Pri obci Hohenau sa do Moravy vlieva rieka Myjava (obr. 8) a po dvoch kilometroch rieka Dyje, ktorá je hraničnou riekou medzi ČR a Rakúskom. Tu sa stáva tok Moravy vskutku mohutným, ale zároveň značne znečisteným.

Spodný úsek Moravy, ústie do Dunaja

Posledný úsek toku Moravy vedie takmer po rovine, nádherným prostredím lužných lesov (obr. 9). Rieka tvorí hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom a popri nej vedie medzinárodná cyklistická trasa Eurovelo 13, ktorá kopíruje hranice bývalej železnej opony. Cyklotrasa začína v Bulharsku pri Čiernom mori, na hraniciach Bulharska a Turecka (Carevo) a končí pri Barentsovom mori (Jakobsev) na hraniciach Nórska a Ruska. Slovenský úsek cyklistickej trasy Eurovelo 13 vedie z Bratislavy (Čunovo) do Kútov a meria asi 110 km. Celá trasa Jakobsev – Carevo bude merať po jej dokončení približne 9.500 km. Cyklotrasa je výbornou pomôckou, ako spoznať spodný úsek Moravy.

Starobylý hrad Devín na okraji Bratisalvy je postavený na brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja (obr. 10, 11). Tu končí 330 km cesta vody, ktorá sa začala v Českých horách Kralického Snežníku. Rieka Morava odovzdáva svoje vody mohutnejšiemu Dunaju (obr. 11, 12), ktorý ich odvedie až do Čierneho mora. Spoločná cesta Moravy a Dunaja sa začína pred Bratislavou a povedie cez Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajinu a Moldavsko celkom asi 2000 km až dosiahne svoje ústie do Čierneho mora.

Rieka Morava - prítoky

Povodie Moravy tvoria české, slovenské a rakúske rieky. Najvýdatnejšie prítoky rieky Moravy sú rieky Dyje, Myjava, Dřevnice, Bečva. Prítoky pravostranné ústia do rieky z pravej strany (po prúde rieky), ľavostranné z ľava. Za každým prítokom je v zátvorke uvedené jeho poradové číslo. Nasledujú všetky prítoky Moravy, 34 ľavostranných a rovnaký počet 34 pravostranných:

Ľavostranné prítoky: Malá Morava (2), Zelený potok (4), Krupá (6), Branná (7), Kopřivná (8), Hrabenovský potok (11), Desná (13), Loučka (17), Rohelnice (19), Dubový potok (22), Třídovka (24), Benkovský potok (26), Oskava (27), Trusovický potok (29), Bystřice (30), Týnečka (32), Olešnice (33), Průpich (34), Bečva (35), Moštěnka (38), Rusava (40), Mojena (43), Dřevnice (44), Pohořelický potok (45), Březnice (48), Olšava (51), Bobrovec (52), Okluky (54), Svodnice (56), Velička (58), Radějovka (59), Myjava (60), Rudava (63), Mláka (67),
Pravostranné prítoky: Zlatý potok (1), Kamenný potok (3), Počátecký potok (5), Raškovský potok (9), Hostický potok (10), Bušínský potok (12), Postřelmovský potok (14), Rakovec (15), Moravská Sázava (16), Mírovka (18), Újezdka (20), Třebůvka (21), Nivka (23), Mlynský potok (25), Častava (28), Nemilanka (31), Romže (36), Haná (37), Kotojedka (39), Panenský potok (41), Široký potok (42), Vrbka (46), Kudlovický potok (47), Salaška (49), Zlechovský potok (50), Dlouhá řeka (53), Polešovický potok (55), Syrovinka (57), Ratíškovický potok (58), Dyje (61), Zaya (62), Sulzbach (64), Weidenbach (65), Mühlbach (66), Stempfelbach (68).

Rieka Morava - dovolenka, turistika, rekreácia

Rieka Morava a jej okolie ponúka množstvo príležitostí obdivovať prírodné krásy, zaujímavé mestá, pamiatky, alebo podniknúť aktívnu dovolenku na bicykli, lodi aj peši. Rieka Morava je vhodná na splav rieky, pozdĺž toku vedú početné a nenáročné cyklotrasy a turistické chodníky. Niekoľko tipov na najzaujímavejšie lokality: Baťov kanál ponúka plavbu loďou - rekreačné výlety na lodi. Krajské a univerzitné mesto Olomouc je hanáckou metropolou, nevynechajte radnicu a orloj. Tiež ďalšie mestá a mestečká na Južnej Morave, ktorými rieka Morava preteká: Kroměříž, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, stoja za návštevu a ochutnávku miestnych špecialít a vína. Kralický Snežník je miestom, kde rieka Morava pramení. Prameň Moravy navštevujú húfy turistov, príjemná horská turistika. Úsek Brodské - Devín je ideálne na splavovanie rieky. Nenáročný splav sa dá zvládnuť za dva-tri dni. Rieka má pri rôznych stavoch vody rozdielnu rýchlosť toku, zväčša sa jedná o pokojnú vodu (vodácky "olej"). Nevýhodou sú letné roje komárov, inak príjemná vodácka rekreácia či letná dovolenka. Cyklotrasa Eurovelo 13 "pozdĺž železnej opony" kopíruje rieku Moravu po rakúsko-slovenskej hranici. Špičková cyklo turistika - množstvo ďalších príťažlivých kilometrov pre cyklistov poskytujú náväzné cyklotrasy v okolí väčších miest, najmä Bratislavy s pokračovaním do hlavných miest Maďarska a Rakúska (Budapešť a Viedeň). Hlavné mesto Slovenska Bratislava ponúka množstvo pamiatok, kultúry, ale aj plavbu po rieke Dunaj. Starobylý hrad Devín pri sútoku rieky Moravy s Dunajom je významným historickým miestom Slovenov a Moravákov.

Slovenské rieky

Dunaj, Morava, Váh, Nitra, Hron, Ipeľ, Žitava, Malý Dunaj, Slaná, Rimava, Hornád, Ondava, Topľa, Torysa, Laborec, Bodrog, Tisa, Bodva, Poprad, Cirocha, Čierna voda, Dudváh, Dunajec, Hnilec, Kysuca, Latorica, Muráň, Myjava, Orava, Rajčianka, Sekčov, Slatina, Turiec, Uh.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost