Slovník Business Travel

V slovníku Business Travel približujeme pojmy zo segmentu cestovného ruchu so zameraním na firemné cestovanie, ktoré sú zaužívané a často v praxi používané v anglických origináloch. Keďže sa v našich textoch často stretnete s týmito pojmami bez bližšieho rozpisovania, na tomto mieste sme sa rozhodli ich priblížiť a podrobnejšie vysvetliť. Výrazy sú usporiadané abecedne.

Banket - formálna večera pre veľký počet osôb spravidla pri príležitosti oslavy či výnimočnej udalosti, slávnostná večera. Hostia sú usadení podľa zasadacieho poriadku, obsluha servíruje jednotlivé chody pripraveného menu s odporúčanými nápojmi. Súčasťou banketu môže byť aj sprievodný program, napr. hudobná produkcia.

Catering – stravovanie, zabezpečenie služieb spojených so stravovaním

Coffee break – „pauza na kávu“, drobné občerstvenie s kávou, čajom, nealko nápojmi podávanými počas (väčšinou dopoludňajšej) prestávky v programe konferencie či seminára. Môže obsahovať iba nápoje alebo tiež ovocie a pečivo.

Concierge – sekretárske služby, poradenstvo a zabezpečenie doplnkových služieb na prianie klienta ako napr. transfery, doprava, prehliadky v okolí, rezervácia reštaurácií, lístkov do divadla a pod. Býva súčasťou služieb recepcie hotela, alebo samostatných concierge oddelení.

Cork charge / corkage – poplatok účtovaný reštauráciou / hotelom za podávanie (otvorenie) fliaš vína (alebo iných nápojov), ktoré si zákazník priviezol so sebou a nezakúpil v reštaurácii. Nie každé reštauračné zariadenie túto službu poskytuje.

Dress code – súbor pravidiel týkajúcich sa oblečenia pre určitú príležitosť alebo akciu, vhodné a nevhodné šatstvo a doplnky.

Etiketa – súbor pravidiel spoločenského správania

FTS - skratka pre "firemný travel servis"

Garden párty – záhradná oslava, neformálne stretnutie vhodné na voľné socializovanie, komunikáciu hostí aj hostiteľov. Dôležité je skvelé jedlo, tiež vhodná dekorácia aj rozmiestnenie stanov, sedenia, prípadne možnosti sprievodného programu.

Incentíva – stimul, podnet, motivácia

Incentívna turistika / cestovanie – cestovanie využívané na motiváciu alebo odmeňovanie zamestnancov, napr. dovolenka pre najlepšieho zamestnanca.

Kokteil – drobné občerstvenie, ktoré si hostia berú priamo z podnosov podávaných obsluhou, spravidla jednohubky, malé dezerty a nápoje. Koná sa väčšinou popoludní a netrvá viac než 3 hodiny. Vhodné pre výstavy či tlačové konferencie. Tiež prípitok podávaný ako prvý chod.

Konferencia – veľké stretnutie, schôdza s určitou tematikou, podujatie s účasťou odborníkov v téme, manažérov so skúsenosťami v problematike. Býva spojená s prezentáciou, diskusiou. Podobný, spravidla s menšou účasťou, je seminár.

Kongres – spravidla veľké organizované stretnutie ľudí z určitej oblasti, so spoločným záujmom alebo cieľom.

MICE – skratka pre anglické meetings, incentive, conventions and expositions; je možné stretnúť sa aj s alternatívnou pre posledné dve písmená - conferences and events. To znamená stretnutia, incentíva, spoločenské akcie / konferencie a výstavy. Označenie MICE sa v skratke používa na označenie oblasti cestovného ruchu, ktorému sa cestovná kancelária alebo iný subjekt venuje.

Protokol – súhrn postupov a pravidiel akceptovaných v určitej oblasti

Raut – z anglického „rout“, spoločenské stretnutie spojené s občerstvením formou švédskych stolov so studenými, prípadne teplými pokrmami a nápojmi podávanými v sále alebo záhradných priestoroch

Sedenie – usporiadanie sedenia, stoličiek a prípadne aj stolov pre účastníkov prezentácie, školenia, konferencie, seminára a pod. Podľa typu akcie je vhodné rozmiestnenie sedenia na štýl učebne, divadla, okrúhleho stola a pod. Zariadenie, ktoré poskytuje konferenčné priestory ponúka rôzne možnosti sedenia vždy pre určitý počet osôb (napr. sedenie divadelné môže mať kapacitu 120 osôb a v tej istej sále sedenie typu učebňa 50 osôb).

Seminár – menšie stretnutie (v porovnaní s konferenciou) s určitou témou, účasťou odborníka (odborníkov) v danej problematike spojené s prednáškou, diskusiou.

Soft skills – jemné zručnosti využívané pri práci spojené s komunikáciou, štýlom práce, vyžarovaním, ktoré majú vplyv na úspešnosť jednotlivca v práci. Ich zlepšenie je možné podporiť správnymi aktivitami v rámci teambuildingu.

Teambuilding – spoločná akcia firemného kolektívu, ktorá ma za cieľ upevnenie tímu, zlepšenie spolupráce, výkonu. Môže sa jednať o jednorazovú poldennú akciu ale aj o týždenný skupinový pobyt.

Time manažment – organizácia času a aktivít zameraná na zlepšenie efektivity jednotlivca alebo pracovného tímu

Upgrade do vyššej kategórie izby – poskytnutie vyššej kategórie izby / suity klientovi (napr. manažér firmy v rámci firemnej skupiny klientov), často bez príplatku, môže závisieť od aktuálnej dispozície hotela.

Valet service – zaparkovanie auta hosťa (z americkej angličtiny) alebo tiež čistenie, pranie, žehlenie, drobné opravy bielizne a čistenie obuvi (z britskej angličtiny), služby klientom poskytované hotelom zdarma alebo za poplatok podľa cenníka.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava

Mobil 00421 918 792 636
WhatsApp 00421 918 792 636
Skype renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk

Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: My Utmost