Slovensko, rieky

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách po Slovensku

osobný prístup
kompletný servis
výhodné ceny

Slovenské rieky

Slovensko je bohaté na rieky a potoky. Najväčšou riekou je Dunaj, najdlhšou Váh. Slovensko sa delí na tri hlavné povodia - povodie Dunaja (západ SR), povodie Tisy (východ SR) a povodie Dunajca (sever SR). Do Dunaja pritekajú zo severu rieky Morava, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. Rieka Tisa má na území Slovenska dve hlavné zásobárne, povodie Bodrogu a povodie rieky Slaná. Na území Rumunska sa nakoniec aj Tisa vlieva do Dunaja. Dunajec odvádza vody z povodia vlastného i povodia rieky Poprad na sever do Visly, ktorá ústi do Baltského mora. Všetky slovenské rieky ústia do Čierneho, alebo Baltského mora. Dunaj odvádza povrchové vody až z 96% územia SR -› mapa slovenské rieky.

Najvýznamnejšie rieky Slovenskej republiky

Približne tretinu štátnej hranice Slovenskej republiky so susednými štátmi tvoria riečne toky. Slovenské rieky Dunajec a Poprad tvoria hranice s Poľskom na severe, Dunaj a Ipeľ s Maďarskom na juhu, Morava na západe s Rakúskom, Tisa na východe s Ukrajinou. Celková dĺžka riek na území Slovenska je takmer 50 000 km. K najvýznamnejším riekam patria Dunaj, Váh, Hron, Morava, Nitra, Orava, Hornád, Ondava, Laborec, Slaná a ďalšie.

Dunaj

Dĺžka: 2.857 km (SR úsek - 172 km)
Prameň: Čierny les, Nemecko
Ústie: Čierne more, Rumunsko - Ukrajina
Dunaj je druhá najväčšia a zároveň najvýznamnejšia rieka Európy. Väčšia je len ruská Volga. Dunaj pramení v južnom Nemecku, ústí do Čierneho mora v pohraničí Rumunska a Ukrajiny. Preteká krajinami Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina. Slovenský úsek Dunaja je prevažne hraničnou riekou s Rakúskom a Maďarskom. Krásavica na Dunaji Bratislava je jedným zo 4 hlavných európskych miest na tejto rieke, podobne ako Viedeň, Budapešť a Belehrad. Okrem rieky Poprad a Dunajec končia všetky ostatné rieky Slovenska v Dunaji. Dunaj má obrovský význam na kvalite podzemných vôd a pôdy na Žitnom ostrove, vo výrobe energie (10% SR produkcie), ako vodná dopravná tepna.

Morava

Dĺžka: 329 km (SR úsek - 114 km)
Prameň: Kralický Snežník, Česká republika
Rieka Morava priteká na územie Slovenska z Južnej Moravy v ČR. Na celej dĺžke slovenského toku je hraničnou riekou. Pod hradom Devín sa vlieva ľavostranne do Dunaja. Rieka Morava tvorí hranicu SR - Česká republika a SR - Rakúsko v dĺžke 114 km. Celková dĺžka toku je 329 km. Významné prítoky sú rieky Dyje, Myjava, Bečva, Chvojnica. Najväčším slovenským prítokom Moravy je rieka Myjava, ktorá pramení v Bielych Karpatoch a do Moravy sa vlieva pri Kútoch.

Váh

Dĺžka: 403 km
Prameň: Čierny Váh – Kráľova hoľa, Biely Váh – pod Kriváňom
Najdlhšou riekou na Slovensku je rieka Váh. Meria 403 km. Na jej brehoch vyrástlo niekoľko významných miest, je atrakciou pre turistov, ponúka výborné podmienky pre vodné športy, napríklad pre splavovanie. Celé územie okolo rieky Váh sa nazýva Považie. Rieka je sútokom Čierneho a Bieleho Váhu a tečie zo severu Slovenska na juh. Čierny Váh pramení na Kráľovej holi a Biely Váh po vrcholom Kriváň vo Vysokých Tatrách. Váh je ľavým a zároveň najväčším prítokom Dunaja. Prítokom Váhu sú napríklad rieky Orava, Kysuca, Demänovka, Ľubochnianka, Nitra a ďalšie. Najväčší pravostranný prítok Váhu je Orava, ktorá meria 60 km. Vlieva sa doňho pri Kraľovanoch. Prítokom Váhu je aj Kysuca, ktorá pramení v Javorníkoch. Kysuca sa do Váhu vlieva v Žiline. Je dlhá 66 km. Do Váhu sa vlieva aj Vlára, ktorá má dĺžku 42,5 km.

Nitra

Dĺžka: 197 km
Prameň: Malá Fatra
Rieka Nitra je najväčší ľavostranný prítok Váhu. Pramení na svahoch Malej Fatry. Meria 197 km. Preteká cez mesto Nitra. Jej prítokom je Žitava, ktorá pramení v Pohronskom Inovci a má dĺžku 99 km.

Hron

Dĺžka: 298 km
Prameň: Kráľova hoľa
Rieka Hron patrí medzi najväčšie rieky na Slovensku, meria 298 km. Pramení tam, kde väčšina slovenských riek, na Kráľovej Holi. Vlieva sa do rieky Dunaj, pri meste Štúrovo. Prítokom rieky Hron je Slatina, Čierny Hron a ďalšie. Slatina sa do Hrona vlieva vo Zvolene. Slatina pramení v Poľane a meria 55 km.

Ipeľ

Dĺžka: 232 km
Prameň: Veporské vrchy
Rieka Ipeľ je prítokom Dunaja a tvorí hranicu s Maďarskom v celkovej dĺžke 140 km. Pramení vo Veporských vrchoch a jej prítokom je rieka Kriváň, Tisovník, Suchá a iné. Vo Veporských vrchoch pramení aj rieka Rimava.

Tisa

Dĺžka: 7 km (SR úsek)
Prameň: Ukrajina (Lazešina)
Tisa odvodňuje východné Slovensko a na našom území tvorí hranicu s Maďarskom na krátkom úseku pri Čiernej nad Tisou.

Slaná

Dĺžka: 110 km (SR úsek)
Prameň: Stolické vrchy
Rieka Slaná preteká územím Slovenska v dĺžke 110 km, celkovo meria 229 km. Pramení v Stolických vrchoch. Jej prítokom je napríklad Turiec. Najväčším prítokom je Hornád, ktorý do nej ústí v Maďarsku. V Maďarsku sa do nej vlieva aj Bodva.

Hornád

Dĺžka: 193 km (SR úsek)
Prameň: Kráľova hoľa
Rieka Hornád je prítokom rieky Slaná, pramení na Kráľovej holi a meria 286 km. Cez územie Slovenska preteká v dĺžke 193 km. Patrí k najväčším riekam na Slovensku. Hornád je riekou, ktorá tvorí hranicu Slovenska s Maďarskom v dĺžke 19 km. Najväčším prítokom Hornádu je rieka Torysa.

Torysa

Dĺžka: 129 km
Prameň: Levočské vrchy
Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a je najväčším prítokom Hornádu. Do Hornádu sa vlieva v Košickej kotline. Jej dĺžka je 129 km.

Hnilec

Dĺžka: 89 km
Prameň: Kráľova hoľa
Rieka Hnilec patrí tiež medzi rieky, ktoré pramenia pod Kráľovou hoľou. Vlieva sa do Hornádu a jej dĺžka činí 89 km.

Dunajec

Dĺžka: 17 km (SR úsek)
Prameň: Vysoké Tatry (PL)
Rieka Dunajec je pohraničná rieka, tvorí hranicu s Poľskom v pohorí Pieniny. V Poľsku sa vlieva do Visly, ktorá ústí do Baltského mora. Celkovo meria 251 km, územím Slovenska preteká v dĺžke 17 km. Chytanie rýb a splavovanie Dunajca sú hlavné príčiny turistického záujmu.

Najdlhšie slovenské rieky:

P.č.Rieka[SK km][celk. km]
01Váh400400
02Hron300300
03Ipeľ230230
04Nitra200200
05Hornád190286
06Dunaj1702860
07Ondava150150
08Poprad140174
09Laborec136136
10Topľa130130
11Torysa129129
12Malý Dunaj128128
13Morava114329
14Čierna voda113113
15Žitava9999
16Dudváh9898
17Slaná93230
18Hnilec8989
19Rimava8888
20Myjava8080

Najväčšie slovenské rieky (povodie):

P.č.Riekapovodie [km2]ø prietok [m3/s]
01Dunaj 47.070 (96% SR)2291
02Váh 18.770153
03Bodrog 7.270115
04Tisa 7.270378
05Hron 5.46056
06Nitra 4.50024
07Laborec 4.54015
08Hornád 4.41019
09Ipeľ 3.65020
10Ondava 3.38021
11Slaná 3.22014
12Latorica 2.50032
13Morava 2.280111
14Orava 1.63035
15Dudváh 1.62016
16Poprad 1.60017
17Torysa 1.50022
18Rimava 1.40011
19Topľa 1.3508
20Žitava 1.2507

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava

Mobil 00421 918 792 636
WhatsApp 00421 918 792 636
Skype renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk

Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: My Utmost