Rakúsko # doklady

Reny Travel, váš partner na cestách do Rakúska

osobný prístup
kompletný servis
výhodné ceny

Doklady pre vstup do Rakúska

Rakúsko je členom Európskej únie aj Schengenského priestoru, z čoho vyplýva väčšina požiadaviek na pohyb cudzích osôb a doklady potrebné pri vstupe do tejto krajiny. Nižšie uvádzame tie podmienky vstupu do Rakúska, ktoré sú potrebné pre cestovateľov z krajín EÚ. Ktoré doklady je potrebné mať pri sebe, aby ste sa vedeli preukázať v prípade kontroly, aké pravidlá platia pri cestovaní s deťmi, aké keď cestujete s domácim zvieraťom. Pre Slovákov stačí k vstupu na územie Rakúska občiansky preukaz, deti do 5 rokov musia mať vlastný cestovný doklad. Povinné očkovanie sa nevyžaduje.

COVID opatrenia

Aktualizované 16.06.2020

Rakúsko je krajina v zozname "bezpečných krajín" a teda nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19 ani nie je zavedená karanténa. Takisko sú otvorené hranice s krajinami EÚ okrem Španielska, Portugalska, Švédska a Veľkej Británie.
Hranice s Talianskom sú tiež otvorené, región Lombardia s výstrahou.
Príchod do Rakúska z ostatných krajín sveta je povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.
Tranzit
Tranzit cez Rakúsko z krajín zoznamu "bezpečných krajín" je bez obmedzení. Z ostatných krajín, bez preukázania sa negatívnym testom COVID-19, platí povinnosť tranzitu bez zbytočného zastavovania ( môže byť vyžadované vyhlásenie).
Povinnosť nosenia ochrany nosa a úst (rúška)
Pri vzdialenosti medzi osobami menej ako 1 meter.
V prostriedkoch hromadnej dopravy.
Verejných interiéroch - zdravotnícke zariadenia, lekárne, úrady. Pokuta za nedodržanie je vo výške € 3.600,00
Pri preprave v osobných motorových vozidlách pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti, pre všetkých cestujúcich. Usadenie max. 2 osôb v jednom rade sedadiel vrátane vodiča.
Návrat
Návrat na SK je bez obmedzení - nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19, nie je potrebná karanténa ani žiadne ďalšie hlásenia.
Občania Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat z iných ako 19 štátov (teda okrem Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska) je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
Testovanie je možné aj na letisku Schwechat za poplatok € 190,00 a poplatok musí byť zaplatený výlučne bankou alebo kreditnou kartou. Nutné dohodnúť si termín vopred, výsledky sú v priebehu 3 - 6 hodín.

Pasové a vízové formality

Občania členských štátov EÚ a teda aj občania SR, vrátane maloletých detí, majú právo slobodne vstupovať na územie Rakúskej republiky s platným identifikačným dokladom. Typ dokladu - cestovný pas alebo občiansky preukaz. Upozornenie: vodičský preukaz, technický preukaz alebo napr. banková karta nie sú považované za doklad totožnosti či cestovný doklad. S Rakúskom má Slovensko bezvízový styk.

Upozornenie: 31.08.2015 Rakúsko zaviedlo sprísnené policajné kontroly na hraničných prechodoch v spolkových krajinách Burgenland, Horné a Dolné Rakúsko a na východnej hranici s Maďarskom a SR a preto tam môžu vznikať časové zdržania. Sprísnené kontroly nie sú časovo limitované a platia až do odvolania.

Colné a devízové podmienky

Cestujúci si so sebou do Rakúska môžu vziať akýkoľvek druh tovaru, ktorý je určený na ich osobnú spotrebu. Výnimku tvoria tabak a alkohol, pri ktorých treba dodržiavať stanovené limity. Ak by ste ich presiahli, bolo by to považované za nákup tovaru určeného na obchodné účely, potrebovali by ste tak príslušné povolenia a doklady. Pozn.: ak si so sebou plánujete vziať alebo nakúpiť výrazne väčšie množstvo tohto artiklu, informujte sa o aktuálne platných limitoch.

Cestovanie detí

Od 1.1.2013 musí mať každé dieťa od 0 - 5 rokov pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. Upozornenie: Rakúsku nie je pri ceste maloletého dieťa bez sprievodu rodičov, alebo iba s jedným rodičom, prípadne s inou dospelou osobou povinný súhlas zákonného zástupcu. Napriek tomu však odporúčame mať pri sebe splnomocnenie podpísané podľa aktuálnej situácie obomi rodičmi, druhým rodičom alebo zákonným zástupcom v nemeckom alebo anglickom jazyku overené notárom.

Povinné očkovanie

Pred cestou do Rakúskej republiky sa nevyžaduje žiadne povinné očkovanie.

Cestovanie so zvieraťom

Povolené. Každé spoločenské zviera (pes, mačka, fretka) musí mať od 1.10. 2004 platný vlastný cestovný doklad a malo by byť označené mikročipom. Pas spoločenského zvieraťa – Pet passport slúži k jeho identifikácii, sú v ňom zaznamenané povinné a platné očkovania (besnota) i ošetrenia proti vonkajším a vnútorným parazitom. Pas je bez fotografie zvieraťa a vydávajú ho poverení súkromní veterinárni lekári. Pred cestou by mal Váš veterinár do pasu potvrdiť dobrý zdravotný stav zvieraťa. Nemalo by byť staršie ako 3 dni pred odchodom na dovolenku.

V prípade cesty s domácim zvieratkom do zahraničia je nutné mať so sebou zdravotné potvrdenie / pas zvieraťa o povinných očkovaniach. Predkladá sa pri ubytovávaní alebo pri prípadných policajných kontrolách.

Pri ceste vlastným autom neplatia žiadne obmedzenia (v letnej sezóne pozor najmä na horúčavy v aute a pitný režim!). Preprava zvierat v organizovanej a verejnej autobusovej doprave je zakázaná. Ak plánujete so zvieratkom letieť, informujte sa vopred o podmienkach leteckej prepravy zvierat u konkrétnej leteckej spoločnosti. Niektoré letecké alebo dopravné spoločnosti požadujú potvrdenie veterinárneho lekára o dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na prepravovanie.

Svojho zvieracieho miláčika môžete nechať aj poistiť. Nezabudnite, aby boli viditeľne označené (obojok so známkou, s menom, tel. číslom). Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že v dovolenkových strediskách musia byť domáce zvieratá na vôdzkach a zvyčajne nesmú vstupovať do verejných priestorov (napr. reštaurácia, spoločné haly, okolie bazénov a pod.). V hoteloch či apartmánových zariadeniach, ktoré povoľujú ubytovanie so zvieraťom, je nutné dodržiavať interné podmienky daného zariadenia. V prímorských letoviskách majú zvieratá zákaz vstupu na vybavené verejné pláže. Vstup majú povolený iba na pláže špeciálne pre nich vyhradené a na voľné neudržiavané pláže. V lyžiarskych strediskách platí podobný princíp. Aj tu prevažne platí – povolené, s výnimkou spoločenských / spoločných priestorov.

Dobrovoľná registrácia

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky odporúča cestujúcim „dobrovoľnú registráciu“ - bezplatná služba poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí, pomoc v núdzových situáciách.

Praktické informácie o Rakúsku

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost