Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Reny Travel s.r.o., Brodská 416/5, Bratislava, IČO 35 873 817.

Aktualizované v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 (GDPR - General Data Protection Regulation)

1. Účel spracúvania osobných údajov

Cestovná kancelária Reny Travel s.r.o., so sídlom Brodská 416/5, Bratislava, prostredníctvom svojich internetových stránok získava a následne spracúva aj osobné údaje. Pre zabezpečovanie služieb klientom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné najmä na plnenie zmluvy o zájazde, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov, alebo iných úkonov na žiadosť dotknutej osoby.

Diskrétnosť je jedným z pilierov našej práce. Spracovanie osobných údajov vykonávame s maximálnou starostlivosťou v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Účelom zberu a spracovania osobných údajov je zabezpečenie nasledovných činností:

1.1. Rezervácia, objednávanie a kúpa zájazdu

S obstarávaním zájazdu, pobytu, ubytovania a cestovania súvisia činnosti ako korešpondencia s klientom, rezervácia ubytovacích zariadení – hotelov, apartmánov, zabezpečenie dopravy, rezervácia leteniek, sprostredkovanie cestovného poistenia, vybavenie víz a pod. Tu potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko, adresu a ďalšie vaše osobné údaje, aby sme mohli veci zabezpečiť a vybaviť.

1.2. Marketingové aktivity

Niektorí návštevníci našich webových stránok požadujú od Reny Travel zasielanie katalógov, aktuálnych noviniek v ponuke dovoleniek formou letákov, informácie o aktuálnych last-minute, zasielanie reklamných predmetov a darčekov, účasť v súťažiach a pod. Aj v týchto prípadoch potrebujeme na vybavenie vaše osobné údaje napr. emailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko atď. Viac o marketingových aktivitách v bode 5. - Zasielanie akciových ponúk a noviniek

1.3. Naše webové stránky

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používajú naše webové stránky súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu dané informácie napríklad skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Zobraziť podrobnosti - súbory cookie.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje môžu mať rozsah titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, dátum narodenia, emailová adresa, v prípade storna či reklamácie aj číslo bankového účtu, v platobnom styku číslo kreditnej karty a podobne. Na rôzne účely získavame osobné údaje rôzneho rozsahu, avšak vždy iba nevyhnutne potrebné na zaistenie konkrétneho účelu.

Niekedy nám na doručenie vami požadovaných informácií vyžiadaných vyplnením formulára na našich web stránkach postačuje meno a emailová adresa. Na doručovanie originálov dokladov (zmluvy, letenky a pod.) potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko a adresu bydliska. Pri uzatvorení zmluvy o zájazde je rozsah potrebných osobných údajov ešte širší. Jedná sa napríklad o dátumy narodenia detí, aby mohla byť priznaná zľavnená cena služieb, telefonický kontakt, aby sme vás mohli pohotovo kontaktovať v prípade zmien v rezervácií, zmeny času odchodu dopravného prostriedku a pod. Osobné údaje spolucestujúcich, ktoré nám poskytnete ako splnomocnená osoba, sú spracúvané s rovnakou starostlivosťou.

2.1. Citlivé osobné údaje

V našich informačných systémoch nespracovávame citlivé osobné údaje, akými sú napr. rodné čísla.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a prenos do zahraničia

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou prípadov, ktoré vymedzuje zákon (štátne orgány, súdne rozhodnutie a pod.) a našich externých dodávateľov ako sú hotely, dopravcovia, sprievodcovia, poisťovne a podobne, ktorí priamo zabezpečujú jednotlivé služby pre klientov cestovnej kancelárie Reny Travel.

Osobné údaje sú spracúvané výlučne na firemných počítačoch a serveroch v rámci informačných systémov, ku ktorým nie je možný prístup z verejných sietí a internetu. Ich spracovanie zabezpečujú oprávnené osoby - zamestnanci alebo sprostredkovatelia Reny Travel v súlade s ustanoveniami zákona. Naše služby si môžete zakúpiť prostredníctvom siete províznych predajcov (sprostredkovateľov služieb) Reny Travel, ktorých zoznam je zverejnený na našich internetových stránkach. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú platné v plnom rozsahu aj pre našich províznych predajcov. Záleží nám na tom, aby bolo vaše súkromie v maximálnom bezpečí.

V zákazníckej činnosti cestovnej kancelárie Reny Travel najčastejšie ide o zabezpečovanie služieb v zahraničí. Obchodným partnerom v zahraničí, ktorí pre našich zákazníkov zabezpečujú tieto služby (hotelieri, miestni touroperátori, letecké spoločnosti a pod.), poskytujeme osobné údaje v rozsahu nutnom na zabezpečenie zakúpenej služby. Napríklad v prípade rezervácie hotelového ubytovania väčšinou postačuje meno, priezvisko a bydlisko dotknutej osoby, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia ak ide o dieťa, na ktoré si uplatňujete detskú zľavu.

Naše webové stránky môžu odkazovať na obsah prevádzkovaný tretími stranami, za ktorý spoločnosť Reny Travel nenesie zodpovednosť. Preto je potrebné uistiť sa o spôsobe ochrany osobných údajov, ktoré im poskytujete, priamo u týchto prevádzkovateľov. Napr. odkaz na stránku Reny Travel na sieti Facebook, prezeranie videí zverejnených prostredníctvom YouTube a pod.

4. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo písomnou formou (aj prostredníctvom emailu) požiadať:

  • o poskytnutie informácií o stave a postupe spracovania svojich osobných údajov. Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.
  • o poskytnutie informácií o zdroji, z ktorého boli získané údaje. Najčastejšie sa jedná o vyplnenie kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovanej cestovnou kanceláriou Reny Travel, o telefonické alebo emailové poskytnutie údajov na účely vypracovania ponuky alebo pripravenia zmluvy o zájazde.
  • o odpis svojich osobných údajov, opravu a doplnenie nesprávnych a neaktuálnych údajov,
  • o vymazanie svojich osobných údajov. Pokiaľ ste s nami uzatvorili Zmluvu o obstaraní zájazdu súčasťou ktorej sú aj osobné údaje vás alebo ďalších účastníkov zájazdu, zmluva je súčasne aj účtovným dokladom a tie musíme zo zákona archivovať minimálne 10 rokov. V takom prípade môžeme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, no úplné vymazanie nie je možné.

5. Zasielanie akciových ponúk a noviniek

Pri zaslaní rezervácie alebo formulára na vyžiadanie ponuky na stránkach Reny Travel máte možnosť zaškrtnúť voľbu "Mám záujem o zasielanie akciových ponúk, lastminute a noviniek". Ak tak urobíte, vyjadrujete súhlas s tým, aby CK Reny Travel spracovávala vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli vyplnením formulára (meno, priezvisko, tel. č., email...) a ktoré získala v súvislosti s vašou voľbou a správaním na webe (osobné preferencie ako typ rezervovaného ubytovania a dovolenky) za účelom starostlivosti o zákazníka, adresného poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskum trhu.

V praxi to znamená, že raz za čas (približne 1x za mesiac) informujeme klientov o aktuálnych novinkách v našej ponuke, alebo pošleme mailom informáciu o prebiehajúcej akcii. V prípade, že ste v minulosti súhlasili so zasielaním akciových ponúk a noviniek CK Reny Travel emailom a už si neprajete tieto ponuky dostávať, môžete:

  • požiadať o vymazanie z databázy mailom alebo telefonicky,
  • kedykoľvek sa z newsletter-a odhlásiť kliknutím na príslušné tlačidlo v ponukovom emaile - každý takýto mail toto tlačidlo obsahuje.

Ďalšie ponuky už nebudete dostávať, pokiaľ sa sami opäť neprihlásite na odber tejto služby.

Zasielanie informačného / ponukového newslettera prebieha prostredníctvom špecializovanej "mailingovej" služby. Poskytovateľom služby je tretia strana, ktorá disponuje certifikátom dôveryhodnosti a je zmluvne viazaná chrániť osobné údaje v zmysle platnej legislatívy. Osobné údaje, ktoré sú v službe uložené, sú v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa, minimálne však v rozsahu emailová adresa, okrem toho môžu obsahovať nastavené preferencie zákazníka. Tieto údaje nie sú poskytované ďalším stranám na účely emailovej komunikácie iným subjektom než je CK Reny Travel, no môžu byť spracované pre štatistické účely - napr. sledovanie správania zákazníkov (na ktoré odkazy alebo v akých časoch klikajú, či prehliadajú ponukový mail zo stolného počítača alebo z mobilu a pod.). Pokiaľ ste počas prehliadania ponukového mailu prihlásený vo svojom konte (napr. google), môže byť sledované vaše správanie na internete, vaše preferencie a podľa nich môžu byť personalizované ďalšie ponuky a reklamy, ktoré sa vám budú pri prehliadaní webu zobrazovať.

Ak sme nezodpovedali všetky vaše otázky o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava

Mobil 00421 918 792 636
WhatsApp 00421 918 792 636
Skype renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk

Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: My Utmost