Slovensko, Podunajsko

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách po Slovensku

osobný prístup
kompletný servis
výhodné ceny

Podunajský región

Podunajský región na juhu Slovenska charakterizuje predovšetkým jeho spätosť s Dunajom, možnosti aktivít pre dovolenkárov spojené s vodou - či už ide o vodné dielo Gabčíkovo alebo aj wellnessovanie v Dunajskej Strede, Štúrove či Patinciach. Poloha na hraniciach s Maďarskom podmienila vývoj regiónu a s ním súvisiace stopy v histórii ale tiež v kultúre a aj kuchyni. Bežne sa tu dohovoríte maďarsky. Reliéf krajiny je rovný ako placka, poľnohospodársky ide o najúrodnejšiu časť Slovenska medzi riekami Dunaj a Malý Dunaj, známy Žitný ostrov. Podunajský región tvoria okresy Dunajská Streda, Komárno a južná časť okresu Nové Zámky s mestom Štúrovo.

Turistický sprievodca

Podunajsko sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Časť tohto regiónu tvorí Podunajská nížina. Ramená Dunaja s faunou a flórou dali podnet na vznik chránenej krajinnej oblasti. Podunajský región je bohatý na kultúrnohistorické pamiatky.

Prvá písomná zmienka o meste Komárno pochádza z roku 1075. Najväčší rozkvet dosiahlo mesto počas panovania kráľa Mateja v 15. stor. V nasledujúcich storočiach sa stalo mesto významnou pevnosťou proti tureckému vpádu. V 18. stor. bol rozšírený pevnostný pás okolo mesta. Nájdeme tu pevnosť, ktorá sa skladá z troch častí. Zo Starej pevnosti z 12. stor. a Novej pevnosti, ktorá bola pristavená v rokoch 1663-1673. Obidve pevnosti boli spojené mostom. Tretia časť tzv. Palatiniálna línia - bašty a múry okolo celého mesta - vznikla počas napoleonských vojen. Možno tu vidieť barokovú budovu bývalého jezuitského kolégia, Podunajské múzeum, pravoslávny kostol z roku 1754 s ikonami zo 17.- 18. stor., kostol sv. Rozálie, trojičný stĺp a iné. Dôstojnícky pavilón z r. 1863 postavený v štýle anglickej gotiky, Zichiho palác z r. 1800. V roku 1898 tu vznikli lodenice.

V meste možno nájsť pamätné tabule významných obyvateľov ako boli spisovateľ Mór Jókai, hudobný skladateľ Franz Lehár a politik Gábor Steiner. Sídli tu Maďarské oblastné divadlo. Konajú sa tu Jókaiho dni a festival operiet Franza Lehára. V Komárne je známe Námestie Európy, ktoré charakterizuje jednotlivé oblasti Európy.

Žitnoostrovské múzeum sa nachádza v meste Dunajská Streda, tiež kostol zo 14.stor. so stredovekými maľbami, Žltý kaštieľ z r. 1770, kde sídli múzeum. S odkrytím termálnych vôd s teplotou vody 85°C - 92°C sa rozvinulo liečebno - kúpeľné stredisko a rekreačný areál s kompletným servisom pre rekreantov.

V Podunajskom regióne sa nachádza viacero zaujímavých historických objektov ako napr. Vlastivedný dom v meste Šamorín so stredovekými listinami o meste, renesančná radnica, nástenné maľby v barokovom kostole z 18. stor. či Mestské múzeum Štúrovo s najstarším neolitickým sídliskom z mladšej doby kamennej.

Na rieke Malý Dunaj sa nachádzajú viaceré zachovalé vodné mlyny a to v Jelke, Jahodnej, Dunajskom Klátove a Tomášikove. Oblasť je bohatá na termálne pramene. Práve tie prispeli k vzniku a rozvoju cestovného ruchu. Termálne kúpaliská v Dunajskej Strede, Štúrove, Patinciach a vo Veľkom Mederi. K rekreácii slúži aj dunajská hrádza vhodná najmä na bicyklovanie, korčuľovanie a rekreačný beh. Viacero vodných plôch je vhodných na športový rybolov. Najväčšia z nich je vodné dielo Gabčíkovo, poskytuje dobré podmienky na windsurfing či potápanie. Milovníci golfu si na svoje prídu v Báči a Jelke kde sú vybudované golfové ihriská.

Ďalšie slovenské regióny

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost