Slovensko, klenot v srdci Európy

Cestovná kancelária Reny Travel, váš partner na cestách

osobný prístup

kreativita

spoľahlivosť

kompletný servis

výhodné ceny

Bratislavský región

Bratislava a okolie. Dovolenka na Slovensku by nebola kompletná bez návštevy jeho hlavného mesta, ktoré je najväčším magnetom pre návštevníkov smerujúcich na Slovensko. Bratislava je ekonomickým, kultúrnym, hospodárskym a politickým centrom krajiny. Bratislavský región (západoslovenský kraj) ponúka mnohé - od prehliadok hlavného mesta, cez kúpanie sa na slnečných jazerách, až po gastronomické a vínne poznávanie typických slovenských produktov.

Bratislavský región sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti Slovenska. Časť územia tvoria Malé Karpaty, Podunajská a Záhorská nížina. Východnou stranou Karpát sa tiahne vinohradnícka oblasť - Malokarpatský vinohradnícky región a tzv. Malokarpatská vínna cesta, ktorá vedie cez Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok, Modru a Trnavu.

Hlavné mesto - Bratislava - sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja. Dunaj, druhá najväčšia európska rieka, preteká popri štátnej hranici s Maďarskom. Na západe zase tvorí prírodnú hranicu s Rakúskom rieka Morava. Tu stojí aj hrad Devín, ktorý patrí k najstarším na Slovensku. V jeho suteréne sú upravené jaskyne. V jednej z nich je stála výstava jednotlivých fáz budovania hradu.

V r. 1291 sa mesto Bratislava stalo slobodným kráľovským mestom. V r. 1467 bola založená Academia Istropolitana. V r. 1536 Bratislavu vyhlásili za hlavné mesto Uhorska. Z obdobia panovania Márie Terézie (18. stor.) sa zachovalo množstvo palácov. Dominantou mesta je Bratislavský hrad. Najstaršia súdobá zmienka o ňom pochádza z r. 907. Dostanete sa k nemu tichými romantickými mierne stúpajúcimi uličkami. Z hradu sa Vám naskytne impozantný výhľad na Dunaj, na Nový most s najvyššie umiestnenou reštauráciou ako aj na druhý breh Dunaja s najväčším sídliskom na Slovensku – Petržalkou. Pamätník a súčasne cintorín vojakov Sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy – Slavín, má na obradnej sieni na dverách reliéfy znázorňujúce osud sovietskeho vojaka, jeho rodiny ako aj utrpenie spôsobené fašizmom.

Najviac historických pamiatok sa zachovalo v Starom meste. Patrí k nim Michalská veža s bránou. V súčasnosti v nej nájdete expozíciu zbraní. Na Pálfyho paláci je pamätná tabuľa W. A. Mozarta, ktorý tu ako 6-ročný koncertoval. Za povšimnutie stojí Dóm Sv. Martina zo 14.stor., ktorý bol korunovačným kostolom (v r.1563 – 1830). Bolo tu korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek. Františkánske námestie s kostolom Zvestovania Panny Márie je najstaršou bratislavskou sakrálnou stavbou. Neobíďte ani Primaciálne námestie s Primaciálnym palácom a galériou s anglickými gobelínmi zo 17. stor. a expozíciou starého európskeho umenia. V Zrkadlovej sále sa konajú koncerty, sobáše a audiencie predstaviteľov mesta. Na námestí nájdeme aj fontánu sv. Juraja. Hlavné námestie so Starou radnicou zo 14. a 15. stor., v ktorej priestoroch sú v súčasnosti umiestnené expozície Mestského múzea. V lete si na nádvorí môžete pozrieť divadelné predstavenia a na radničnej veži zvykli bývať koncerty fanfár. Vo Františkánskom kláštore v r. 1526 zvolili za uhorského kráľa prvého Habsburga - Ferdinanda I. Rod tu vládol 400 rokov. Kostol Františkánov, postavený v gotickom slohu, je najstaršou zachovalou stavbou v historickej časti mesta. V druhej polovici 14. stor. bola ku kostolu pristavená pohrebná kaplnka s kryptou rodiny richtára Jakuba. Za pozornosť stojí kostol a bývalý kláštor Klarisiek z 13. stor., kde možno vidieť plastiky a maľby gotiky. V 15. stor. bola ku kostolu pristavená vysoká veža. Zo stredovekého opevnenia zo 14. stor. sa zachovala časť múrov vedúcich od dómu sv. Martina, pozdĺž Židovskej ulice až k Michalskej bráne a Prašnej bašte. Najzachovalejšou z nich je Michalská brána.

Historickú časť Bratislavy je možné vidieť pohodlne aj s výkladom z turistického vláčika, ktorý tu premáva alebo aj loďou po Dunaji. Mesto na turistov dýchne svojou neopakovateľnou živou atmosférou, pre ktorú sa radi opakovane vracajú späť. V súčasnosti je Bratislava vyhľadávaným miestom kultúrneho vyžitia i oddychu.

Región ponúka množstvo historických pamiatok. Takmer každé mestečko alebo obec majú svoje kostoly a rôzne inú kultúrno-historické pamiatky. Známe sú napr. kaštiele v Báhoni, Bernolákove, Kuchyni, hrad Pajštún (13. stor.) v Borinke, zámok v Smoleniciach (15. stor.), ktorý prešiel prestavbou prerušenou 1. sv. vojnou, v Častej hrad Červený kameň so stálou expozíciou nábytku, obrazárňou a kolekciou dravcov, Plavecký hrad a jaskyňa Deravá skala a Tmavá skala v Plaveckom Mikuláši, v Blatnom sa nachádza Lurdská jaskyňa,... V mestečku Svätý Jur, ktoré je známe ako vinohradnícke, so známymi odrodami Müller Thurgau, Frankovka modrá, Svätovavrinecké, Rizling rýnsky, nájdeme aj historické pamiatky ako gotický kostol Sv. Juraja s kamenným oltárom a drevenou zvonicou, kostol Najsvätejšej Trojice, kaštieľ Pálfyovcov. Nájdeme tu aj zachovalé časti mestských hradieb zo 17. stor., vinohradnícke domy zo 17.-19. stor. postavené v tvare U alebo L., zemianske kúrie, farský kostol sv. Juraja z konca 13. stor., je tu aj drevená zvonica so zvonom z r. 1400, barokový kostol a kláštor z r. 1651-1654. Nad mestečkom stoja ruiny stredovekého hradu Biely kameň z 13. stor. Neďaleko Svätého Jura sa nachádza prírodná rezervácia Šúr. V meste Pezinok sa dochovali zvyšky mestského opevnenia zo 16. stor. Nájdete tu aj známe Malokarpatské vinohradnícke múzeum. Konajú sa tu tradičné malokarpatské slávnosti vinobrania. Okrem vinohradníctva je mesto známe aj areálom zimných športov na vrchu Baba, v lete s možnosťou pešej turistiky. V neďalekej Modre sa do dnešných čias zachovala Horná brána a časť opevnení vybudovaných v rokoch 1610-1646 ako aj renesančný kaštieľ postavený na mieste bývalého hradu, neskôr v 19. stor. prestavaný a v päťdesiatych rokoch 20. stor. prispôsobený pre potreby vinohradníckej školy.

cestovná kancelária

RENY TRAVEL, s.r.o.
Šaštínska 24
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5464 0661
Mobil 00421 918 792 636
Mobil 00421 911 954 023
Mail: info@renytravel.sk

Skype: renytravel_anna

Otváracie hodiny: v pracovné dni 9-18h
Viac info: Cestovná kancelária

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt:


© 2015 Dovolenka Reny Travel cestovná kancelária. | Created by: My Utmost